Mesafeli Satış Sözleşmesi

İNTERNET ARACILIĞIYLA MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME


I– SÖZLEŞME KONUSU :


İşbu sözleşme Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. tarafından internet aracılığıyla

aşağıda belirtilen koşullarda ve şartlarda, www.cenkspor.com web sitesi üzerinden

hizmet veren sanal mağazada satışa arz edilen mal ve hizmetlerin KULLANICI

( MAL VE HİZMET ALICISI – ÜYE )’ya satışı ile bu sitenin kullanılmasına ilişkin kurallar

ve şartların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca Cenk Spor Malzemeleri Tic.

Ltd. Şti. Sanal Mağazası, işbu sözleşmenin tarafı olan üyelerine, internet ortamında

değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi

alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş

imkanı sunar.II – ŞARTLARI :

A) Sözleşmenin Onaylanması : 


Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. Sanal Mağazasından alışveriş yapmak için,

önce kayıt formunu doldurmak suretiyle, üye olmak ve şirket tarafından verilecek olan

kullanıcı şifresi edinmek zorunludur. Bu üyelik formunun doldurulması ve şifrenin

edinilmesi ile üyelik sözleşmesi şartlarının tamamı kabul edilmiş sayılır. Kayıt sırasında

verilmiş e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı

e-mail adresi ile iki farklı üyelik tesis edilemez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir.

Ayrıca şifre üye tarafından korunmak zorundadır. Üye, şifresinin kullanımından sorumludur.

Dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Ancak 3. kişilerin kullanımından doğacak

olan mesuliyetlerden tamamen üye sorumludur. Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’nin

işbu şifrenin kullanımından kaynaklı sorumluluğu yoktur.


B) Üyenin Sorumlulukları :


1) Üye Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’ye ait bulunan sanal mağaza hizmetlerinden

yararlanması için vermiş olduğu üye kayıt formundaki tüm bilgilerinin doğru olduğunu ve

doğru beyanda bulunduğunu kabul etmektedir. Bu bilgilerin hatalı veya yanlış verilmiş

olmasının sorumlusu üyenin bizzat kendisidir.

Bu şekilde meydana gelebilecek olan zararlardan bizzat üye sorumludur.


2) Üye bilgilerinde bir hatanın veya yanlış bilgilendirmenin Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd.

Şti. tarafından tespiti halinde, Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. tarafından tek taraflı

olarak üyelik sona erdirilebilir.


3) Üye tarafından, sanal mağaza uygulaması esnasında verilmekte olan tüm hizmetlerin,

yazılım vetelif hakkının Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’ye ait olduğu kabul ve taahhüt

edilmiştir. Ayrıca bu sanal mağazaya ait bulunan tüm hizmet, yazılım, satış ve telif

haklarının amamını, hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını, başkaca sanal ortamlarda

veya gerçek yaşamda kullanılmayacağını üye kabul ve taahhüt eder.


4) Yine Üye, Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sanal mağazada uygulanmakta

olan sistem ve ürün satış şekilleri ile fiyatlarının sanal ortamda yararlanacağını, bu

yararlanmayı üyelik sözleşmesine uygun kullanacağını ve davranacağını kabul ve taahhüt

eder.


5) Üyenin yukarıdaki maddelerde sorumluluklara uymaması halinde, meydana gelebilecek

olan tüm zararlardan dolayı Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ayrıca

hizmet kullanımı esnasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi,

mesaj ve dosyalardan üye sorumludur. Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğu

bulunmamaktadır.


6) Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sanal ortamda verilen ve sunulan

hizmetlere belirlenen şekil ve koşullar dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı

hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü

geçen maddelere uymadığı durumlarda, Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’nin

uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hallerde

Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’nin sorumluluğundan bahsedilemez.


7) Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, şifre kırılmasından veya internet

ortamında yer alan casus programlar nedeniyle gelebilecek zararlardan ötürü Cenk

Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.


8) Üye sanal ortamda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uymayı kabul

ve taahhüt eder. Ayrıca sanal ortamda, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, uluslararası

anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları,

rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıların

servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,kişi ya da kurumların isimlerini

lekeleyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da

bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı kabul ve taahhüt

eder. Bu nitelikteki bir eylemden Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. aleyhine meydana

gelebilecek olan her türlü zarardan üye tam mesuldür.


 9) Ayrıca Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’ye ait bulunan sanal ortamda ve

mağazacılık işlemlerinde, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına

yönelik teklifte bulunmamayı, anket,yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde

bulunmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek

bilgi veya programlar göndermemeyi kabul ve taahhüt eder.


10) Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. Sanal Mağazası servislerini kullanarak elde

edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası

dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer

kayıpların sorumluluğunun tamamını üye üstlenmiştir. Bu zararlardan kaynaklı her türlü

külfet üyeye aittir.


11) Üye, Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’ye ait sanal mağazada verilen tüm hizmet

ve kampanyalarla ilgili olarak izin almadan sanal mağaza hizmetlerini ticari ya da reklam

amacıyla kullanmamayı da kabul ve taahhüt eder.


12) Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. Sanal Mağazası'nı, dilediği zamanda dilediği

gibi bilgilerini, satış fiyat ve şartlarını değiştirebilir. Üye bunu kabul etmiştir.


13) Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. sürekli veya kısmi olarak tüm sistemi izleyebilir

ve kontrol edebilir. Üyelik kurallarına aykırı davrananların tespiti ile bu üyeliklere tek taraflı

olarak müdahale edebilir veya gerek görürse üyeliğe son verebilir.


14) Üye tarafından alınan mal ve hizmetlerin tamamı, geçerli bir kredi kartı ile yapılacak

olup, tüm alış-veriş hizmetlerinden ancak kredi kartı ile faydalanacaktır.


15) Üye sanal mağazadaki, satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak

zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş

yapamayacağını ve Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. tarafından bu mal ve

hizmetin verilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


16) Üye sanal mağazadan almış olduğu mal ve hizmetin teslimi anında, geçerli bir

kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili

yerlere imza atmak zorundadır. Aksi halde ve imza atmadıkları takdirde ürünün

kendilerine teslim edilmeyebileceğini kabul eder.


17) Sanal mağazadan alınan ürünün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor olması

halinde ise ürünü teslim alan kişi, "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair"

ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı

takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş

sayılacağını Kabul ve taahhüt etmiştir.


18) Üyenin satın aldığı mal veya hizmet, üyelik formunda yer alan adresine 

gönderilecektir. Bu adresin dışındaki adresler geçerli kabul edilmeyecektir.

Farklı adresini bildirilmiş olması halinde sorumluluk üyeye aittir.


C) Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’nin Sorumlulukları:


1) Sanal mağazaya üye olan kişilerin bilgilerinin korunmasını sağlamakla

    sorumludur.


2) Bu bilgiler, üyenin rızası ve onayı olmaksızın kullanmayacaktır.


3) Sanal mağaza hizmetleri ticari amaçla kullanılacaktır.


4) Bu kullanım esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve mevzuata uygun

     davranacaktır.


5) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta

     (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları

    dağıtmamayı taahhüt eder.

  

III – SONUÇ : Üyelik formunda yer alan adres resmi tebligat adresi olarak

kabul edilmiştir. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri Yetkilidir. İhtilaf halinde

Üyelik formu ve hizmetlerle ilgili olarak Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.

bilgisayar ana hafızasındaki kayıtlar esastır. Üye bu kayıtların geçerli olduğunu

ve HUMK’nun 287.maddesi kapsamında kesin delil olduğunu kabul eder.  


Cenk Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.